Kрай на учебна година 1 а клас

Учениците от I а клас завършиха успешно учебната година и получиха първото си удостоверение за завършен клас.