Eсенни човечета

Учениците от ПИГ-1 от Іа клас, 76 ОУ „Уилям Сароян“ изработиха есенни човечета в часовете по интереси.