27 септември

ПОРЕДЕН УСПЕХ!

Успех за завършилите седмокласници, техните учители, родители – успех за 76.ОУ.”Уилям Сароян” ! Тази година нашето училище е сред първите с повишени с над 10 точки резултати на НВО 7 клас по математика. Успехът е в резултат на положените усилия

16 юли

Свободни места

За учебна 2021/2022г. свободните места  по класове са следните:
I клас – 18;
IIклас-13;
IIIклас – 4;
Vклас- 4;
VIклас-6;
VIIклас -17;

08 юли

Моето училище – 76.ОУ „Уилям Сароян“

Четири години ред, подред
тичаме за знания да вървим напред.
Заради тичане по коридора,
госпожите ни викат:  „Излезте на двора!“.
 
В часовете мирно и смирено,
черпим знания устремено.
С езиците сме в час,
целия свят ще опознаем ний завчас.

08 юли

Последни мигове пред бялата дъска в 76.ОУ

В края на учебната година в 76. ОУ“Уилям Сароян“ се проведе заключителна изява по Подкрепа за успех на тема „Математиката е за всеки“. Целта на мероприятието бе завършващите седмокласници да обединят знанията си и да отговорят на въпроса „Защо математиката е за всеки?“. С

08 юли

На добър час, момичета и момчета от ВИПУСК 2021!

Слънчеви усмивки, много настроение и цветя – такава беше атмосферата в 76.ОУ“Уилям Сароян“ на тържественото връчване на свидетелствата на завършващите седмокласници. Родители и учители станаха съпричастни към вълненията на младите хора.
Емилия Стефанова – директор на училището, им пожела винаги

07 юли

Музика

В края на учебната 2020/ 2021 година по инициатива на 76 ОУ „Уилям Сароян“, гр. София бяха проведени три различни изнесени урока по учебен предмет „Музика“.
На 25-ти юни, петък, ученици от 3, 5, 6 и 7