15.09.2023г.

Отново за учебната година

разкри училището днес врати.

Звъни звънец из цялата родина —

в села и градове, навред кънти.