Честита пролет! от ГЦОУД 4

Пролет мила, животворна,

колко хубава си ти!
И засмянна благотворна,
пълна с драгост, с красоти!