Часовете по БДП – интересни и полезни и по време на дистанционното обучение в 3а клас!