Цветя и песен за будителите!

Да се знае, да се помни,
че България е жива!
На будителите скромни
българинът китка свива!