Цветя за светите братя Кирил и Методий

Днес слънцето по-ясно се издига,

събуждаш се със радост и копнеж.

Днес празник е на българската книга,

която тъй обичаш и четеш.

 

Създадоха я Кирил и Методий.

Светилник бе ни тя през векове.

Към свободата някога ни води,

сега към нови истини зове.

Н. Фурнаджиев