Цветя за Апостола от признателните четвъртокласници при 76.ОУ „Уилям Сароян“.