Училищен благотворителен конкурс- базар „ Пижо и Пенда“