Учениците от 2А клас носят Левски в сърцето си и доказват, че са негови достойни наследници.