Учениците от ГЦОУД приготвиха хляб, в месеца на народните традиции.

“ Никой не е по-голям от хляба“- са казвали дедите ни.

Учениците от ГЦОУД с ръце и душа преживяха магията на приготвения от тях хляб, в месеца на народните традиции.