Урок по български език

 

Днес, в часа по български език в 4а клас, урокът бе изнесен от г-жа Силвия Костова, преподавател по български език и литература в прогимназиален етап на 76 ОУ „Уилям Сароян“. Г-жа Костова бе приятно изненадана от знанията на бъдещите петокласници, а те с голям интерес слушаха урока и изпълняваха поставените им задачи.

Мероприятието е част от мероприятията на педагогическия екип на 76 ОУ, които имат за цел да създадат условия за плавен преход между начален и прогимназиален етап на обучение.