Топла, уютна и красива атмосфера в 76. ОУ „Уилям Сароян“

Когато престъпиш прага на 76. ОУ една голяма картина на стената, по стар български обичай, те посреща с топла погача.  По коридорите отрупани с цветя, лицата на българи от славното минало на страната ни съпровождат учениците до класните им стаи. Пъстри, цветни и шарени табла въвличат малките ученици по пътя на знанието. Това е топлата, уютна и красива атмосфера, която цари в 76. ОУ „Уилям Сароян“, гр. София.