Ти ни трябваш и днес Апостоле!

150 години безсмъртие

Учениците от 6а клас посветиха един час на класа на годишнината от гибелта на Васил Левски. Те четоха негови мисли, обсъждаха неговите дела и изработиха табло с материали, което поставиха във фоайето на училището.