Театър “ Сълза и смях“ – постановка Хитър Петър

Учениците от начален етап посетиха театър “ Сълза и смях“ и гледаха постановката Хитър Петър. Възхищението беше огромно, а вълнението неописуемо.