Таекун-до

В часа по физическо възпитание и спорт учениците от 4.а клас участваха в демонстрация на спорта таекун-до, представена от треньор Виктор Иванов, Таекун-до клуб „Левски“, Централен полицейски Таекун-до клуб. С голямо желание и нескрит интерес учениците изпълняваха командите на треньора.