С много желание учениците от 6а клас изработиха макети на правилни пирамиди, които представиха във виртуална изложба.