Състезание „Аз рисувам“

Учениците от 4.а клас на 76. ОУ участват в състезанието „Аз рисувам“, организирано от СБНУ. Темата на рисунката е „Празник“.

За вложеното старание, умение и майсторство очакват високи оценки!