Сърцето на математиката в VI а клас!

Днес, в присъствието на г-жа Самарджиева ЗДУД, учениците от VIа клас показаха своите знания и умения на тема “Координатна система. Координати на точка“. Своите проекти те изложиха в класната стая, в коридора и фоайето на училището. Чрез използването на графичен таблет на бялата дъска успяха да покажат сърцето на математиката в VI а клас и за пореден път изказаха мнение, че математиката може да бъде и забавна!