Съобщение

Поздравяваме за отличното представяне всички ученици, участвали във вътрешноучилищния кръг на състезанието по английски език Kangaroo Global Linguistics.

Пожелаваме успех на Христо Николаев Цачев от IVа клас, Абдулкадер Бадер Хомси от VIа клас и Йосиф Абдулхафиз Насрула от VIIклас, които се класираха за националния кръг на състезанието.

 

Гордеем се с Вас! Достойно представяте училището!

                                                                                                           

                                                                                    От Ръководството