СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Приемът за ПГще се осъществява чрез електроннасистема. Моля, запознайте се с Наредбата, публикувана на нашия сайт в раздел Прием.

Подготвителната групав 76 ОУ „Уилям Сароян“ предлага:

  • Полудневно обучение
  • Безплатни учебни помагала на програмни системи, одобрени от МОН
  • Безплатна закуска
  • Учене чрез игра
  • Приятна обстановка в отделно обособени стаи /за учене и за игра/
  • Чужди езици /към „Фарос“/.

 

Елате заедно, играейки да учим и се подготвим за първи клас!