СЪОБЩЕНИЕ

По повод Международния  ден срещу тормоза в училище, който  се отбелязва на 27.02.2019 г. /сряда/,

76 ОУ „Уилям Сароян“ се присъединява с дейностите:

  • Кутия с добри дела
  • Толерантност
  • Да помогна и да направя добро
  • Урок по доброта
  • Изработване на постер – „Важните неща“
  • Послания срещу тормоза

 

От Ръководството