СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме родителите на учениците от 76 ОУ “Уилям Сароян“, че като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България имаме привилегията да участваме в международното състезание по английски език „KangarooGlobalLinguistics“. Това е най-мащабното състезание по английски език в целия свят. То обхваща ученици от 8 до 18 години, които изучават английски като чужд език в училище, член на Асоциацията на Кеймбридж училищата.

“KangarooGlobalLinguistics” се провежда за втора година в България в три кръга: вътрешноучилищен, национален и международен. Оценяването се извършва от оторизирани изпитни центрове и резултатите ще бъдат известни един месец след полагане на изпита. Всички ученици, които участват в първи кръг ще получат сертификат.

Първият кръг на състезанието ще се проведе на 16.02.2019 г. /събота/. Участниците с най-висок резултат за всяко ниво се явяват на националния кръг на 13.04.2019г./събота/. Таксата  за участие е 16.00 лв. и желаещите да участват трябва да я платят до 20.01.2019 г.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО