Спортен празник „Възраждане спортува“ – 17.05.2017 г.