Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас на територията София-град – 2018 г.