Синоптиците ни обещават сняг, а учениците от ГЦОУД ни създават отлично настроение с изложбата си „Зимно“.