Силата на словото завладя първокласниците от ГЦОУД 1!

 Срещата с произведения на български автори развълнува искрено детските им сърца.