Световен ден на толерантността

С поредица от разнообразни инициативи възпитаниците от 76. ОУ „Уилям Сароян“ отбелязаха 16 ноември – световния ден на толерантността.

Учениците споделиха личните си  наблюдения и размисли, дадоха примери от своето ежедневие, изработиха постери, в които отправиха послание към своите връстници да крачат в живота ръка за ръка!

Толерантност не означава да приемаш безрезервно и безкритично, а да оставиш на другите същото право, което изискваш за себе си – да бъдеш приеман за равен, да бъдеш изслушан и видян, такъв какъвто си.

Зад тези думи застава целият екип на училището!