Родителска среща IVа

Родителска среща на учениците от IVа за учебната 2019/2020г.

ще се проведе на 10.09.2019г./вторник/ от 17:00 часа.

 

 

От ръководството