Различни, но еднакви!

Четвъртокласниците отбелязаха Международния ден на толерантността. Учениците бяха подготвили картички за своите съученици, към които бяха проявили нетолерантност. С посланията в картичките, те се извиняваха за постъпките си и желаеха отново да станат приятели.