Публикация във в-к „България днес“, отразяваща участие на ученици от 76 ОУ

Публикация във в-к „България днес“, отразяваща участие на ученици от 76 ОУ в инициативата – Розова фланелка срещу тормоза в училище на 27.02.2019 г.

https://www.bgdnes.bg/Article/7323117