Пролет е!

Пролет е вече блеснала, блеснала, блеснала!

Слънцето грее весело, слънцето грее весело!

Светна полето цялото  в синьо, розово и бяло!