Проект „Подкрепа за успех“, група по интереси „София – моят град“

Приключиха заниманията на групата по интереси „София – моят град“, по проект „Подкрепа за успех“.  Учениците, участници в групата, научиха много нови неща за историята на град София. Запознаха се културните  и природните забележителности на родния си град.

В края на заниманията, учениците от групата по интереси „София – моят град“, с рисунки, албуми, табла, презентации и др., показаха  интересните неща, които са научили.