Проект „Обичам София“, 1.а клас

Хубаво е в зелените кътчета на София!