Проект на тема „Празници и обичаи“.

Учениците от 1а клас с класен ръководител С. Цветина, съвместно с техните родители работиха по проект на тема „Празници и обичаи“.
Всеки ученик представи своя проект, разработен по темата с традициите от България.