Проект „Моята елха“, 2.а клас, 76. ОУ „Уилям Сароян“

Вижте как греят елхите сега,

радват се, радват се всички!

От планината лети през снега,

сребърна малка шейничка …

Димитър Спасов