Проект „Годишни времена“, 2.а клас, 76. ОУ „Уилям Сароян“

Хубавата пролет идва със цветя!

Хубавата есен – с жълтите листа!

Хубавото лято идва с плодове!

Хубавата зима – с бели снегове!

Хубави са всички, всички времена!

Хубаво е всичко в нашата страна!

Борис Светлинов