Проект „Аз и природата“

В създаването на своя проект „Аз и природата“, учениците от 2.а клас използваха знанията, които получиха в часовете по околен свят.

Те научиха, че природата е наш дом и затова трябва да я пазим чиста.