Проекти на тема „Народни будители“.

За Деня на народните будители – 1 ноември, ученици от III „б“ клас бяха изработили свои проекти на тема „Народни будители“. От тях съучениците им научиха, че Пайсий Хилендарски е поставил началото на Българското Възраждане със своята „История славянобългарская“,  че Софроний Врачански пръв е преписал тази история  и издал първата печатна книга в България – „Неделник“, че Първото Взаимно училище е открито от Неофит Рилски в гр. Габрово, че автор на първия български буквар – „Рибния буквар“, е д-р Петър Берон, че Найден Геров е един от основателите на първите класни училища в България, че проф. Марин Дринов е един от основателите на Българска академия на науките, че сградата на първото висше училище в България е построена с дарението на братята Евлоги и Христо Георгиеви.

Много интересен беше проектът на Боянчо Владиславов, който с картинки беше разказал за живота и делото на Паисий Хилендарски, Христо Ботев, Васил Левски, Захари Стоянов, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, и Стефан Стамболов.