Проекти “Диви животни”

Първите проекти “Диви животни” на групата по интереси “Животни и растения в природата”.Учениците от2а клас представиха своите проекти с интерес и любопитство за нови знания.