Проекти в час по физика и астрономия 

С голямо желание и ентусиазъм учениците от 7а клас не само изработиха своите проекти на електрически вериги, но и изследваха  зависимостите при последователно и успоредно свързване на консуматори.