Програма „По-здрави деца“

Програма „По-здрави деца“

Тема №3 в програмата бе „Избери водата“. Учениците научиха, че водата има жизнено важно значение за живота, затова трябва да се пие достатъчно вода и да не се допуска обезводняване на тялото. С попълването на индивидуалната карта „Здравословен прием на вода“, учениците затвърдиха получените знания от урока. Много положителни емоции предизвика играта „Кой съм аз?“ Всички ученици участваха с голямо желание в нея.