Приятелството е песен, рисунка и радост, че сме заедно- 4 ГЦОУД.