Признателността към делото на Апостола, учениците от 3а клас показаха в изготвена презентация, албуми, дневници, рецитация на стихове. Безсмъртен си, Апостоле!