Прием – 76. ОУ „Уилям Сароян“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПРИЕТАТА  ОТ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ОГРАНИЧАВА ПРАВОТО  ВИВАШИТЕ ДЕЦА ДА КАНДИДАТСТВАТ  В 76. ОУ „УИЛЯМ САРОЯН“.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Може да намерите повече подробности в категория „Прием“ в нашия сайт!