Празник в 76 ОУ „Уилям Сароян“

Пълен с песни, усмивки и радост е дворът на 76 ОУ „Уилям Сароян“! 

Ученици, родители и учители празнуват заедно!

Едно голямо щастливо семейство!

––

*Общоучилищното мероприятие е част от дейностите на 76 ОУ проведени по  НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.