Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

  1. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес –

    https://sacp.government.bg/sites/default/files/Safe Net_DAZD2020.pdf

    и линк за сваляне на брошурата:

    https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

  2. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес –

    https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3 q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing