По повод 1 ноември – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ учениците от 5а клас изработиха табла и презентации, които представиха в час на класа