Последни мигове пред бялата дъска в 76.ОУ

В края на учебната година в 76. ОУ“Уилям Сароян“ се проведе заключителна изява по Подкрепа за успех на тема „Математиката е за всеки“. Целта на мероприятието бе завършващите седмокласници да обединят знанията си и да отговорят на въпроса „Защо математиката е за всеки?“. С много емоции, знания и креативност учениците изготвиха и представиха своята работа пред учителил и родители.